Prövning hos SVOK i Solna

Prövning hos SVOK i Solna

På denna sida finns viktig information om prövningar som kan genomföras hos SVOK i Solna. Denna information gäller för dig som bor i någon av kommunerna Solna, Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Sigtuna, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Prövning

Hos SVOK kan du genomföra prövning om du:

  • vid tidigare studier fått underkänt betyg, betyg F (tidigare IG), i en kurs ,
  • saknar ett betyg i en kurs,
  • vill höja ditt betyg i den kurs du redan fått lägst betyg E (tidigare G) i

Väljer du att göra en prövning hos SVOK läser du in hela kursen på egen hand och gör ett examinerande prov fysiskt på plats i skolan. Det betyder att prövningen inte är lärarledd och inte heller berättigar till studiestöd från CSN. Du hittar kursmål, kunskapskrav och betygskriterier på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Ingår det praktiska moment, muntliga delar, APL eller liknande i kursen behöver de momenten diskuteras med lärare på skolan för att få dem prövade eller validerade.

Kostnad, villkor och anmälan

En prövning kostar 500 kr och anmälan är bindande. Betalningen ska göras till skolan innan prövningstillfället och pengarna återbetalas inte om du uteblir från bokad dag och tid. Efter att du anmält och betalt har du inte möjlighet att ändra varken kurs eller datum för prövning. Uteblir du från prövningstillfället får du anmäla dig till ett senare tillfälle.

Skolan bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. En elev kan inte kräva att få göra en prövning under en specifik tid. De kurser SVOK genomför prövning i är de som finns i vårt kursutbud, se vidare information på www.svok.se

Anmälan till prövning görs till: admin@svok.se dock senast fyra veckor före prövningsveckan:

senast 14 maj för prövning v. 20

senast 13 oktober för prövning v. 46

I samband med anmälan meddelas bankgironummer för inbetalning av 500 kr.

Prövningsveckor 2019

Under år 2019 är det möjligt att genomföra prövning hos SVOK under v. 20 (13 – 17 maj) eller v. 46 (11 – 15 november).

Translate »