OM OSS

OM OSS

Om SVOK

Vi har sedan 2007 bidragit till att säkra kompetensen inom vård & omsorg, barnomsorg och hälsa. Arbetsgivarna medverkar med exempelvis Workshops och APL-platser som ingår i alla våra yrkes- och kombinationsutbildningar. Självklart är vi en del av Vård och Omsorgscollege. Klicka här för att läsa mer om vad det innebär att vara en del av Vård- och Omsorgscollege.

SVOK:s utbildningar ska kännetecknas av yrkesstolthet, elevinflytande, rättssäkerhet och likvärdighet. Vi arbetar aktivt för att förebygga kränkande behandling och diskriminering. Vi vill bidra till ett mer inkluderande samhälle. Våra elever ska känna sig respekterade, lyssnade på och vara involverade i sin utbildning och framtidsplanering.

Sedan 2019 är SVOK en del av ALEA Kompetens. Alla våra verksamheter genomsyras av ALEA-andan som kan sammanfattas med att vi tar ansvar för vår arbetssituation och för det egna arbetet. Vi tar aktivt del i verksamhetens utveckling och påverkar den i rätt riktning. Vi leder oss själva och finner mening i arbetet.

Vi har ett antal spelregler som vi ställer oss bakom, dessa skapar en god grund för vår gemensamma utveckling och arbetsmiljö:

– Vi är genuint intresserade
– Vi har ordning och reda
– Vi har ett kreativt angreppssätt till att lösa uppgifter
– Vi har ett inspirerande och personligt bemötande
– Att samarbeta och samverka gör att vi alla utvecklas
– Vi gör det tydligt
– Vi har roligt på jobbet

Ledning på SVOK

VD

Rasmus Rossi

rasmus@aleakompetens.se

Skolchef

Christina Törnvall

christina.tornvall@svok.se

Rektor SVOK Solna, Flemingsberg & Upplands Väsby

Julia Viktorsson

julia.viktorsson@svok.se

Rektor SVOK Falun

Per-Erik Rapp

per-erik.rapp@svok.se

Rektor SVOK Västerås

Rikard Sundin

rikard.sundin@svok.se

Utbildningsledare YH

Carl Plogbäck

carl@svok.se

Marknads- & affärsutvecklingschef

Joakim Bergquist

joakim.bergquist@svok.se

Välkommen till ditt digitala klassrum

SVOK använder sig av Itslearning som lärplattform. Du behöver bara tillgång till internet samt inloggningsuppgifter för att kunna ta del av undervisningen via distans. Den webbaserade pedagogiska lärplattformen ger dig tillgång till kursrum med information, studiehandledning, inlämningsuppgifter, litteraturhänvisningar, interaktivt material, filmer, föreläsningar, testa-dig-själv-frågor, diskussionsforum och verktyg för lärarstöd och kommunikation.

Till lärplattformen ››
Translate »