PRÖVNING

PRÖVNING

För dig som bor i Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Södertälje, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

 

Hos SVOK kan du genomföra prövning om du:

  • vid tidigare studier fått underkänt betyg, betyg F (tidigare IG), i en kurs
  • saknar ett betyg i en kurs
  • vill höja ditt betyg i den kurs du redan fått lägst betyg E (tidigare G)

Väljer du att göra en prövning hos SVOK läser du in hela kursen på egen hand och gör ett examinerande prov fysiskt på plats i skolan. Det betyder att prövningen inte är lärarledd och inte heller berättigar till studiestöd från CSN. Du hittar kursmål, kunskapskrav och betygskriterier på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Ingår det praktiska moment, muntliga delar, APL eller liknande i kursen behöver de momenten diskuteras med lärare på skolan för att få dem prövade eller validerade.

Vi erbjuder prövning i följande kurser:

BF Barn och fritid
SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten
GRUGRD0 Grundläggande vård och omsorg
HALHAL0 Hälsopedagogik
PEDKOU0 Kommunikation
PEDLÄR0 Lärande och utveckling
PEDMÄI0 Människors miljöer
PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap
SPCSPE01 Specialpedagogik 1
PEDBAS0 Barns lärande och växande
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete
PEGSKP0 Skapande verksamhet
SPCSPE02 Specialpedagogik 2
VO Vård och omsorg
HALHAL0 Hälsopedagogik
MEDMED01 Medicin 1
PSYPSY01 Psykiatri 1
PSKPSY01 Psykologi 1
SPCSPE01 Specialpedagogik 1
VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor
SVESVE01 Svenska 1
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1
PSYPSY02 Psykiatri 2
PSYSAMO Samhällsbaserad psykiatri
SJUAAKU0 Akutsjukvård
SJULIN0 Palliativ vård
MEDMED02 Medicin 2
GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet
VADVAR00S Vård och omsorg specialisering
VADVAR00S2 Vård och omsorg specialisering
SPCSPE02 Specialpedagogik 2
PEASOC0 Socialpedagogik
PEAVÅD0 Vårdpedagogik och handledning
HF  Högskoleförberedande kurser
SVASVA01 Svenska som andraspråk 1
SVASVA02 Svenska som andraspråk 2
SVASVA03 Svenska som andraspråk 3

 

Kostnad, villkor och anmälan

En prövning kostar 500 kr och anmälan är bindande. Betalningen ska göras till skolan innan prövningstillfället och pengarna återbetalas inte om du uteblir från bokad dag och tid. Efter att du anmält och betalt har du inte möjlighet att ändra varken kurs eller datum för prövning. Uteblir du från prövningstillfället får du anmäla dig till ett senare tillfälle.

Skolan bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. En elev kan inte kräva att få göra en prövning under en specifik tid.

Klicka på det prövningstillfället som du vill anmäla dig till:

24 februari 2020

18 maj 2020 >>

21 september 2020 >>

16 november 2020 >>

 

I samband med anmälan meddelas bankgironummer för inbetalning av 500 kr.

Translate »