UPPDRAGSUTBILDNING

UPPDRAGSUTBILDNING

Vilken kompetensutveckling skulle hjälpa din organisation?

Vi erbjuder utbildningar både till företag och kommuners omsorgsförvaltningar, så kallade uppdragsutbildningar. Ofta innebär det att personal som idag arbetar inom vård- och omsorgssektorn får möjlighet till utbildning eller validering för att på så sätt formalisera sin yrkeskompetens.

Ofta är det en väldigt lyckad typ av utbildning – individens kompetens breddas, fördjupas och formaliseras och arbetsgivaren får en höjd kvalitet i och med personalstyrkans kompetenshöjningen och högre kontinuitet i och med minskad personalomsättning.

Då SVOK erhållit betygsrätt från Skolinspektionen för kurser inom Vård och omsorg, Barn och fritid samt SFI ger vi alla våra uppdragselever nationella betyg vilket helt likställer uppdragsutbildningen med den kommunala vuxenutbildningen.

Kontakta oss ››

Kontaktpersoner

Svetlana Asgharian, SYV Solna
E: svetlana.asgharian@svok.se

Julia Viktorsson, Rektor Solna
E: julia.viktorsson@svok.se

Translate »